Ви є тут

Матеріалознавство

Матеріалознавство


Гнилиця, І. Д. Матеріалознавство : конспект лекцій / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап, О. О. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 104 с.

Конспект лекцій містить базові фізичні поняття матеріалознавства, інформацію про кристалічну будову матеріалів, теорію кристалізації, теорії сплавів, діаграму стану залізо-цементит, поняття і види термічної обробки, вуглецеві сталі та чавуни, леговані сталі, інструментальні матеріали, сталі з особливими фізико-хімічними властивостями. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 131 – “Прикладна механіка”.

Матеріалознавство


Михайлів, Н. П. Матеріалознавство : лабораторний практикум / Н. П. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 85 с.

Лабораторний практикум підготовлено для студентів напрямку підготовки «Архітектура», які вивчають курс «Архітектурне матеріалознавство» згідно з навчальними та робочими програмами.

Матеріалознавство


Тимошенко, В. А. Матеріалознавство : метод. вказівки і контрольні завдання / В. А. Тимошенко, Ю. М. Никифорчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 26 с.

Вказівки орієнтують студентів на вивчення теоретичного матеріалу і закріплення його шляхом виконання практичних завдань.

Матеріалознавство


Цап, І. В. Матеріалознавство : контрольні завдання / І. В. Цап, І. Д. Гнилиця. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 22 с.

Методичні вказівки підготовлені відповідно до навчального плану і програми “Матеріалознавство” для студентів немеханічних спеціальностей заочної і стаціонарної форм навчання.

Матеріалознавство


Михайлів, Н. П. Матеріалознавство : лабораторний практикум / Н. П. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 118 с.

Лабораторний практикум підготовлено для студентів всіх технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, які вивчають курс “Матеріалознавство” згідно з навчальними та робочими програмами.

IFNTUNG 2014. All rights reserved