Ви є тут

Теорія механізмів і машин

Харун, В. Р. Теорія механізмів і машин : метод. вказівки / В. Р. Харун, В. М. Сенчішак, Ф. І. Стоцький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 88 с.

Методичні вказівки містять методичні рекомендації для самостійного вивчення теорії механізмів і машин, контрольні питання для самоперевірки вивченого матеріалу, завдання для розрахунково-графічних робіт і приклад їх виконання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - „Нафтогазова справа”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved