Ви є тут

Машинобудування

Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення


Одосій, З. М. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : практикум / З. М. Одосій, І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення”. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчального плану підготовки спеціалістів.

Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин


Одосій, З. М. Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 26 с.

Представлено робочу програму курсу з детальним виділенням кожної теми, літератури, в якій найбільш повно висвітлено матеріал даної теми та методичні вказівки, які націлюють студента на найбільш повноцінне вивчення матеріалу. Включено завдання на контрольні роботи, вимоги та методичні вказівки до їх виконання.

Технологічні основи машинобудування


Одосій, З. М. Технологічні основи машинобудування : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей, І. І. Палійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 22 с.

З метою полегшення вивчення та кращого засвоєння курсу подається програма, методичні вказівки до вивчення кожного розділу (теми), запитання для самоконтролю, завдання та методика виконання курсового проекту, рекомендована література.

Технологічні основи машинобудування


Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : розрахунково-графічний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 56 с.

Метою цього практикуму є засвоєння студентами методів вирішення технологічних задач на практичних заняттях, які дозволяють їм вивчити методику та етапи проектування технологічного процесу виготовлення деталей машин.

Технологічні основи машинобудування


Сторож, Б. Д. Технологічні основи машинобудування : лабораторний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 50 с.

Метою цього практикуму є практичне засвоєння студентами цієї дисципліни на лабораторних заняттях, які дозволяють їм вивчити методи механічної обробки, технологічні можливості металорізальних верстатів та інструментів.

Технологічні основи машинобудування


Палійчук, І. І. Технологічні основи машинобудування : курсове проектування / І. І. Палійчук, В. Б. Копей, З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

Методичні вказівки з курсового проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічні основи машинобудування". Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами 6.050502 "Інженерна механіка" та 6.050304 "Нафтогазова справа".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved