Ви є тут

Технічне креслення

Альбом складальних креслень


Одосій, З. М. Альбом складальних креслень / З. М. Одосій, Л. Д. Пітулей, В. Я. Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 133 с.

Альбом складальних креслень складено на основі навчальних програм з курсів "Теоритичні основи технології виробництва деталей і складання машин", "Технологічність конструкцій", "Технологія обробки типових деталей і складання машин".

Топографічне і будівельне креслення


Мельниченко, Г. Г. Топографічне і будівельне креслення : лабораторний практикум. Ч. І : Топографічне креслення / Г. Г. Мельниченко, Н. Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 40 c.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Топографічне і будівельне креслення". Містить основні теоретичні відомості, методичні рекомендації щодо порядку виконання, оформлення і захисту лабораторних робіт. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 193 - "Геодезія та землеустрій".

Топографічне і будівельне креслення


Мельниченко, Г. Г. Топографічне і будівельне креслення : лабораторний практикум. Ч.2 / Г. Г. Мельниченко, Н. Г. Федоришин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 98 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом "Геодезія, картографія та землевпорядкування".

Архітектурна графіка


Архітектурна графіка : практикум. Ч.1 / З. В. Лукомська, Я. В. Василишин, І. О. Родіна, Т. В. Скрипин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 37 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Архітектурна графіка”. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю “Архітектура будівель та споруд”. Призначений для використання студентами денної форми навчання.

IFNTUNG 2014. All rights reserved