Ви є тут

Охорона праці

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці = Occupational Safety : конспект лекцій=lecture notes / Г. М. Кривенко, Н. Ю. Василів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 141 с.

В конспекті лекцій англійською мовою розглянуто основні питання з охорони праці. Структура, послідовність розміщення та обсяг матеріалу відповідають навчальній програмі дисципліни "Основи охорони праці" для закладів вищої освіти. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій на робочому місці, та способам уникнення виробничих травм і хвороб. Видання призначене для підготовки фахівців у вищих технічних закладах освіти за всіма спеціальностями.

Охорона праці в галузі


Охорона праці в галузі : практикум / Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга, Г. Д. Лялюк-ВІтер, В. Я. Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 205 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Інженерія програмного забезпечення”, „Комп’ютерні системи та мережі”, „Енергетичний менеджмент”. Може бути використаний студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Охорона праці в галузі


Охорона праці в галузі : практикум / Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер, О. М. Мельничук [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 83 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі“. Призначений для підготовки фахівців за спеціальностями 7.04010305, 8.04010305 – “Геологія нафти і газу”, 7.04010303, 8.04010303 – “Геофізика”, 7.08010101, 8.08010101 – “Геодезія”, 7.08010103, 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр”, 7.08010105 - “Геоінформаційні системи управління та автоматика”, 7.04010601, 8.04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання спеціалістами і магістрами.

Охорона праці


Лялюк-Вітер, Г. Д. Охорона праці : дипломне проектування / Г. Д. Лялюк-Вітер, Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 30 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання розділу "Охорона праці" у бакалаврських та магістерських роботах, структуру розділу, перелік питань для розроблення, список рекомендованої літератури та додатки.

Основи техніки безпеки в електроустановках


Николин, П. М. Основи техніки безпеки в електроустановках : практикум / П. М. Николин, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 92 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальних дисциплін “Основи техніки безпеки в електроустановках” та “Охорона праці в електроустановках”. Містить основні формули та теоретичні положення, методики розрахунку, приклади розв’язання задач для підготовки до практичних занять. Для кожного практичного заняття подано запитання для самоперевірки знань та вихідні дані для домашніх завдань.

Наука виживання


Наука виживання : навч. посіб. / Я. М. Семчук, Р. З. Борисюк, М. В. Осипчук [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 101 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи безпеки життєдіяльності людини в умовах проживання. Основна увага приділена практичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved