Ви є тут

Охорона праці в галузі

Охорона праці в галузі : практикум / Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер, О. М. Мельничук [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 83 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі“. Призначений для підготовки фахівців за спеціальностями 7.04010305, 8.04010305 – “Геологія нафти і газу”, 7.04010303, 8.04010303 – “Геофізика”, 7.08010101, 8.08010101 – “Геодезія”, 7.08010103, 8.08010103 – “Землеустрій та кадастр”, 7.08010105 - “Геоінформаційні системи управління та автоматика”, 7.04010601, 8.04010601 – “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання спеціалістами і магістрами.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved