Ви є тут

Охорона праці

Охорона праці в електроустановках


Костишин, В. С. Охорона праці в електроустановках : метод. вказівки / В. С. Костишин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 20 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни “Охорона праці в електроустановках” і призначені для самостійної та індивідуальної роботи студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 6.050701 – бакалавр.

Основи охорони праці


Стеліга, І. І. Основи охорони праці : метод. вказівки / І. І. Стеліга, Г. М. Кривенко. - 2-ге вид., змінене і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Основи охорони праці”. Містять робочу програму курсу, рекомендовану літературу, структуру контрольної роботи та контрольні домашні завдання. Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 – „Менеджмент”, 6.030504 – „Економіка підприємства”, 6.030508 – „Фінанси і кредит”, 6.030509 – „Облік і аудит”, 6.020105 – „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Основи охорони праці


Калічак, О. В. Основи охорони праці : метод. вказівки / О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - 2-ге вид., доповнене. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 41 с.

Методичні вказівки призначені для систематизації підготовки студентів заочної форми навчання і містять короткі теоретичні матеріали, програми, контрольні питання
та задачі і методики необхідних розрахунків для самостійної роботи.

Охорона праці в галузі


Калічак, О. В. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - 2-ге вид., доповнене. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для систематизації підготовки студентів заочної форми навчання і містять короткі теоретичні матеріали, програми, контрольні питання та задачі і методики необхідних розрахунків для самостійної роботи.

Охорона праці


Калічак, О. В. Охорона праці : дипломне проектування / О. В. Калічак, Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 63 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. В методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу “Охорона праці” при розробці дипломних проектів.

Основи охорони праці. Охорона праці в галузі


Рошак, І. Й. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / І. Й. Рошак, І. І. Стеліга, В. Я. Шиманський. - 2-ге вид., доповнене. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмами курсів “Основи охорони праці”, „Охорона праці в галузі”. Містять робочу програму курсу, рекомендовану літературу, структуру контрольної роботи та контрольні домашні завдання. Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050504 – „Зварювання”, 6.050502 – „Інженерна механіка”, 6.050304 – „Нафтогазова справа”, 6.070106 – „Автомобільний транспорт”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved