Ви є тут

Охорона праці

Лялюк-Вітер, Г. Д. Охорона праці : дипломне проектування / Г. Д. Лялюк-Вітер, Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 30 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання розділу "Охорона праці" у бакалаврських та магістерських роботах, структуру розділу, перелік питань для розроблення, список рекомендованої літератури та додатки.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved