Ви є тут

Охорона праці

Охорона праці. Дипломне проектування


Рошак, Й. І. Охорона праці. Дипломне проектування : метод. вказівки / Й. І. Рошак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 10 с.

Методичні вказівки для самостійного написання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах напрямків підготовки: 0902 – Інженерна механіка.

Охорона праці в галузі


Паневник, О. В. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / О. В. Паневник, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 36 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Охорона праці в галузі” для спеціальностей “Буріння” і “Видобування нафти і газу”, призначеною для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної форми навчання.

Електробезпека


Калічак, О. В. Електробезпека : лаборат. практикум / О. В. Калічак, О. М. Мандрик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 36 с.

Лабораторний практикум призначений для систематизації підготовки студентів при виконанні навчальних експериментальних робіт в лабораторіях кафедри безпеки життєдіяльності. В практикум входять чотири лабораторні роботи, кожна з яких містить короткі теоретичні матеріали, довідкові дані і методики необхідних розрахунків.

Методичні вказівки з курсу "Основи охорони праці"


Паневник, О. В. Методичні вказівки з курсу "Основи охорони праці" / О. В. Паневник, І. О. Камаєва, Л. Т. Гораль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 25 с. -

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Основи охорони праці” для спеціальностей “Буріння” і “Видобування нафти і газу”, призначеною для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної форми навчання.

Методичні вказівки для самостійної роботи з курсів "Основи охорони праці" і "Охорона праці в галузі"


Рошак, Й. І. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсів "Основи охорони праці" і "Охорона праці в галузі" / Й. І. Рошак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

Приведені методичні вказівки, програма, контрольні питання та задачі для самостійного вивчення.

Основи охорони праці. Охорона праці в галузі


Семчук, Я. М. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі : метод. вказівки для самостійної роботи / Я. М. Семчук, Л. І. Костельна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 30 с.

Методичні вказівки, програми, контрольні питання та практичні завдання для самостійного вивчення студентами напрямку підготовки 0707 - Геологія.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved