Ви є тут

Охорона праці

Охорона праці


Рошак, Й. І. Охорона праці : методичні вказівки для дипломного проектування / Й. І. Рошак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : Факел, 2009. - 22 с.

У методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу "Охорона праці" при розробці дипломних проектів студентами спеціальності "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій".

Охорона праці


Охорона праці : методичні вказівки для дипломного проектування / О. В. Калічак, І. І. Стеліга, М. П. Кулик, І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ : Факел, 2008. - 82 c.

У методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу “Oхорона праці” при розробці дипломних проектів студентами спеціальностей “Комп’ютерні системи та мережі” та “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Охорона праці. Дипломне проектування


Калічак, О. В. Охорона праці. Дипломне проектування : метод. вказівки / О. В. Калічак, І. І. Стеліга, І. В. Воєвідко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 36 с

У методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу “Oхорона праці” при розробці дипломних проектів студентами спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання”.

Охорона праці. Дипломне проектування


Школьний, М. П. Охорона праці. Дипломне проектування : метод. вказівки / М. П. Школьний, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 34 с.

Методичні вказівки містять рекомендації, якими слід керуватися студентам в період проходження переддипломної практики при збиранні та систематизації матеріалів, необхідних для розробки розділу “Охорона праці” в дипломних проектах.

Основи охорони праці


Паневник, О. В. Основи охорони праці : конспект лекцій / О. В. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 113 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмою курсу «Основи охорони праці» для студентів спеціальностей «Буріння» і «Видобування нафти і газу» і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Охорона праці


Паневник, О. В. Охорона праці : методичні вказівки для дипломного проектування / О. В. Паневник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2006. - 27 с.

В методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу „Охорона праці" при розробці дипломних проектів студентами спеціальностей „Буріння" і „Видобування нафти і газу". Методичні вказівки складені згідно з програмами курсів „Основи охорони праці" та „Охорона праці в галузі".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved