Ви є тут

Охорона праці

Основи охорони праці. Охорона праці в галузі


Семчук, Я. М. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі : метод. вказівки для самостійної роботи / Я. М. Семчук, Л. І. Костельна, Г. Д. Лялюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 32с.

Методичні вказівки, програма, контрольні питання та практичні завдання для самостійного вивчення студентами напрямку підготовки 0708 - Екологія.

Електробезпека


Калічак, О. В. Електробезпека : навч. посіб. / О. В. Калічак, Л. Т. Гораль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 92 с.

В даному посібнику розглянуті причини електротравматизму, приведені фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом та правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках загального призначення.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved