Ви є тут

Охорона праці

Методичні вказівки для розробки розділу "Охорона праці" у дипломних проектах для студентів економічних спеціальностей


Методичні вказівки для розробки розділу "Охорона праці" у дипломних проектах для студентів економічних спеціальностей / Городівський О.В., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. - 43 с.

У методичних вказівках наведені вимоги до оформлення розділу "Охорона праці" дипломного проекту для економічних спеціальностей. Вказівки містять додатки з витримками нормативних документів. Наведений перелік рекомендованих питань для розрахункової частини, а також необхідна література.

Охорона праці


Семчук, Я. М. Охорона праці : дипл. проектування / Я. М. Семчук, І. І. Стеліга. - 2-ге видання, зм. і доповн. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання розділу "Охорона праці" у дипломних проектах, структуру розділу, перелік питань для розроблення, список рекомендованої літератури та додатки.

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці : дип. проектув. / Г. М. Кривенко, О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання розділу "Охорона праці в галузі" у дипломних проектах, структуру розділу, перелік питань для розроблення, список рекомендованої літератури та додатки .

Охорона праці в галузі


Семчук, Я. М. Охорона праці в галузі : конспект лекцій / Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 145 с.

В конспекті лекцій розглядаються питання з охорони праці в геологорозвідувальній галузі. Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”.

Основи охорони праці


Основи охорони праці : лаб. практикум / І. І. Стеліга, Г. М. Кривенко, М. П. Школьний, В. Я. Шиманський. - 2-ге видання, змінене і доповнене. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 140 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення занять з дисципліни "Основи охорони праці". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Основи охорони праці". Призначено для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямків підготовки.

Охорона праці в галузі


Охорона праці в галузі : практикум / І. І. Стеліга, О. О. Калічак, Й. І. Рошак, Г. М. Кривенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни “ Охорона праці в галузі”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved