Ви є тут

Охорона праці

Охорона праці в галузі


Семчук, Я. М. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / Я. М. Семчук, О. М. Мандрик, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 31 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Охорона праці в галузі". Містять робочу програму курсу, рекомендовану літературу, структуру контрольної роботи та контрольні домашні завдання.

Основи охорони праці


Стеліга, І. І. Основи охорони праці : метод. вказівки / І. І. Стеліга, Г. М. Кривенко, В. Я. Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 29 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Основи охорони праці". Містять робочу програму курсу, рекомендовану літературу, структуру контрольної роботи та контрольні домашні завдання.

Охорона праці


Кривенко, Г. М. Охорона праці : метод. вказівки до викон. розд. диплом. роботи бакалавра / Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 86 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання розділу «Охорона праці» у дипломних роботах бакалаврів, структуру розділу, перелік питань для розроблення, список рекомендованої літератури та додатки.

Охорона праці


Охорона праці : дипл. проектування / Я. М. Семчук, Е. Е. Скиба, І. І. Стеліга, Л. Я. Савчук. - 2-ге вид., зм. і дп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 74 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання розділу "Охорона праці" у дипломних проектах, структуру розділу, перелік питань для розроблення, список рекомендованої літератури та додатки.

Охорона праці


Охорона праці : дипл. проектування / Я. М. Семчук, О. М. Мандрик, І. І. Стеліга [та ін.]. - 2-ге вид., зм. і дп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 83 с.

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання розділу "Охорона праці" у дипломних проектах, структуру розділу, перелік питань для розроблення, список рекомендованої літератури та додатки.

Охорона праці в галузі


Охорона праці в галузі : конспект лекцій / О. В. Калічак, Г. М. Кривенко, І. І. Стеліга, В. Я. Шиманський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 214 с.

В конспекті лекцій розглядаються питання з охорони праці в галузі. Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved