Ви є тут

Охорона праці

Основи охорони праці в електроустановках до 1000 В і понад 1000 В


Костишин, В. С. Основи охорони праці в електроустановках до 1000 В і понад 1000 В : лабораторний практикум / В. С. Костишин, І. Ф. Шнурок. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 75 с.

Лабораторний практикум містить вказівки для виконання лабораторних робіт пов'язані з аналізом факторів, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом, наданням долікарської допомоги, розглядом електрозахисних засобів та влаштування ізоляції.

Охорона праці в галузі


Воєвідко, І. В. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / І. В. Воєвідко, В. І. Стасінчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Охорона праці в галузі”. Містить робочу програму курсу, рекомендовану літературу, структуру контрольної роботи, та контрольні домашні завдання. Призначено для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної форми навчання спеціальностей «Буріння», «Видобування нафти і газу» освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.090306, 7.090304 – спеціаліст.

Основи охорони праці


Воєвідко, І. В. Основи охорони праці : методичні вказівки / І. В. Воєвідко, В. І. Стасінчук. - 2-ге вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу “Основи охорони праці”. Містять робочу програму курсу, рекомендовану літературу, структуру контрольної роботи та контрольні домашні завдання. Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050301 – «Гірництво», 6.050304 – «Нафтогазова справа».

Основи охорони праці


Основи охорони праці : метод. вказівки / І. І. Стеліга, Й. І. Рошак, О. В. Калічак, Г. Д. Лялюк-Вітер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

Методичні вказівки для проведення лабораторних занять розроблені відповідно до робочої програми дисципліни “Основи охорони праці”. Викладено загальні положення засобів пожежогасіння, електробезпеки, наведено види пожежної техніки та первинні засоби для гасіння пожежі.

Охорона праці


Семчук, Я. М. Охорона праці : навч. посіб. / Я. М. Семчук, І. В. Воєвідко, М. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 310 с.

У навчальному посібнику викладено систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, які сприяють збереженню здоров’я і працездатності людини. Розкрито суть та механізм функціонування правової системи управління охороною праці. Розглянуто основи виробничої санітарії техніки безпеки та пожежної безпеки.

Охорона праці


Рошак, Й. І. Охорона праці : метод. вказівки / Й. І. Рошак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 22 с.

У методичних вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу "Охорона праці" при розробці дипломних проектів студентами спеціальності "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved