Ви є тут

Охорона праці

Основи охорони праці


Гораль, Л. Т. Основи охорони праці : навч. посіб. / Л. Т. Гораль, Я. М. Семчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 246 с.

Навчальний посібник складено згідно навчальної програми нормативної дисципліни „Основи охорони праці”, затвердженої МОН України від 31.07.1997р. В даному посібнику викладено зміст основних тем навчального курсу, розкрито суть та механізми функціонування правової системи управління охороною праці, подано основи виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки.

Основи охорони праці


Калічак, О. В. Основи охорони праці : метод. вказівки для самостійної роботи студентів / О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 40 с.

Методичні вказівки призначені для систематизації підготовки студентів заочної форми навчання і містять короткі теоретичні матеріали, програми, контрольні питання та задачі і методики необхідних розрахунків для самостійної роботи студентами напрямків підготовки: 0914 – комп’ютеризовані системи, автоматика і управління, 0906 – електротехніка.

Охорона праці в галузі


Калічак, О. В. Охорона праці в галузі : метод. вказівки / О. В. Калічак, І. І. Стеліга. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для систематизації підготовки студентів заочної форми навчання і містять короткі теоретичні матеріали, програми, контрольні питання та задачі і методики необхідних розрахунків для самостійної роботи студентами напрямків підготовки: 0914 – комп’ютеризовані системи, автоматика і управління, 0906 – електротехніка.

Основи охорони праці


Основи охорони праці : лабораторний практикум / Я. М. Семчук, О. В. Паневник, Й. І. Рошак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 135 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Основи охорони праці” для студентів всіх спеціальностей. Лабораторний практикум включає 7 лабораторних робіт, які охоплюють основні теми курсу.

Основи охорони праці в електроустановках напругою до 1000 В і понад 1000 В


Костишин, В. С. Основи охорони праці в електроустановках напругою до 1000в і понад 1000в : лабораторний практикум / В. С. Костишин, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 35 с.

Методичні вказівки до лабораторного практикуму складені згідно з програмою дисципліни “Основи охорони праці в електроустановках до 1000В і понад 1000В” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначені для студентів денної і заочної форм навчання.

Охорона праці


Калічак, О. В. Охорона праці : дипломне проектування / О. В. Калічак, Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 63 с.

В методичних вказівках вказівках викладено рекомендації до змісту і оформлення розділу "Охорона праці" при розробці дипломних проектів студентами спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved