Ви є тут

Основи техніки безпеки в електроустановках

Николин, П. М. Основи техніки безпеки в електроустановках : практикум / П. М. Николин, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 92 с.

Практикум розроблений відповідно до робочих програм з навчальних дисциплін “Основи техніки безпеки в електроустановках” та “Охорона праці в електроустановках”. Містить основні формули та теоретичні положення, методики розрахунку, приклади розв’язання задач для підготовки до практичних занять. Для кожного практичного заняття подано запитання для самоперевірки знань та вихідні дані для домашніх завдань.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved