Ви є тут

Випробування матеріалів

Методи і засоби неруйнівного контролю матерілів та виробів


Миндюк, В. Д. Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів : лабораторний практикум / В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 103 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.092300 „Зварювання” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни „Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів”. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять.

Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин


Одосій, З. М. Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин : лабораторний практикум / З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІНФТУНГ, 2010. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять з дисциплін «Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин» Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки спеціалістів за спеціальністю «Технологія машинобудування», освітньо-кваліфікаційного рівня 8.090202-магІстр.

Енергетичний контроль


Райтер, П. М. Енергетичний контроль : лабораторний практикум / П. М. Райтер, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 170 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Енергетичний контроль”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю „Енергетичний менеджмент”.

Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики. Курсова робота


Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики. Курсова робота : метод. вказівки / Р. Т. Боднар, З. П. Лютак, О. Є. Середюк, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 58 с.

У вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи. Особлива увага надається конкретизації розроблення спеціалізованих розділів курсової роботи, наведені приклади функціональних схем та розрахункової частини принципових схем з окремих видів неруйнівного контролю та їх первинних перетворювачів.

Методи контролю стану робочих поверхонь


Миндюк, В. Д. Методи контролю стану робочих поверхонь : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 85 с.

Сучасний стан проектування, виготовлення та експлуатації металоконструкцій та виробів характеризується все зростаючими вимогами до надійності, роботоздатності, безпечної експлуатації.

Контроль якості зварювання


Яворський, А. В. Контроль якості зварювання : конспект лекцій / А. В. Яворський, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 114 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи і напрямки практичної реалізації технічних засобів для проведення технічної діагностики зварних з’єднань з дисципліни «Контроль якості зварювання». Складений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Технологія і устаткування зварювання».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved