Ви є тут

Випробування матеріалів

Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики


Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики : практикум / О. Є. Середюк, З. П. Лютак, Р. Т. Боднар, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 63 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Обробка сигналів в інтроскопії


Середюк, О. Є. Обробка сигналів в інтроскопії : лаб. практикум / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 80 с.

Лабораторний практикум призначений для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання під час виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обробка сигналів в інтроскопії".

Акустичний контроль при проведенні наукових і експериментальних досліджень


Лютак, З. П. Акустичний контроль при проведенні наукових і експериментальних досліджень : лаб. практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 29 с.

Лабораторний практикум складено згідно з вимогами до лабораторних робіт магістрів за спеціальностю 8.051003 - "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги магістрам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни " Акустичний контроль при проведенні наукових і експериментальних досліджень". У лабораторному практикуму наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення лабораторних робіт.

Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю


Середюк, О. Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю : курсове проектування / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і допов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 42 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування". Призначені для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсового проекту з дисципліни "Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю».

Технічна діагностика систем нафтогазопостачання. Технічна діагностика трубопроводів


Рибіцький, І. В. Технічна діагностика систем нафтогазопостачання. Технічна діагностика трубопроводів : лабораторний практикум / І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 194 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисциплін «Технічна діагностика систем нафтогазопостачання» і «Технічна діагностика трубопроводів».

Дослідження корозійної тріщиностійкості конструкційних матеріалів


Грабовський, Р. С. Дослідження корозійної тріщиностійкості конструкційних матеріалів : методичні аспекти лабораторних досліджень / Р. С. Грабовський, Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 45 с.

Методичні рекомендації містять опис зразків, випробувальних машини та методик проведення експериментальних досліджень статичної та циклічної корозійної тріщиностійкості конструкційних матеріалів і обробки отриманих даних шляхом застосування програмного забезпечення для представлення результатів проведених випробувань у зручному для їх інтерпретації вигляді.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved