Ви є тут

Енергетичний контроль

Райтер, П. М. Енергетичний контроль : лабораторний практикум / П. М. Райтер, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 170 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Енергетичний контроль”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинних навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю „Енергетичний менеджмент”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved