Ви є тут

Контроль якості зварювання

Яворський, А. В. Контроль якості зварювання : конспект лекцій / А. В. Яворський, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 114 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи і напрямки практичної реалізації технічних засобів для проведення технічної діагностики зварних з’єднань з дисципліни «Контроль якості зварювання». Складений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю «Технологія і устаткування зварювання».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved