Ви є тут

Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики. Курсова робота

Прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики. Курсова робота : метод. вказівки / Р. Т. Боднар, З. П. Лютак, О. Є. Середюк, Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 58 с.

У вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення курсової роботи. Особлива увага надається конкретизації розроблення спеціалізованих розділів курсової роботи, наведені приклади функціональних схем та розрахункової частини принципових схем з окремих видів неруйнівного контролю та їх первинних перетворювачів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved