Ви є тут

Випробування матеріалів

Прилади та системи неруйнівного контролю: Програма переддипломної практики


Горєлов, В. О. Прилади та системи неруйнівного контролю: Програма переддипломної практики : методичні вказівки / В. О. Горєлов, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до переддипломних практик студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги студентам на завершальному етапі навчання. В вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення звітів за проходження практики, а також процедури їх захисту студентами.

Прилади та системи неруйнівного контролю. Програма виробничої практики


Кісіль, І. С. Прилади та системи неруйнівного контролю. Програма виробничої практики : метод. вказівки / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. - 14 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до виробничої практики студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги студентам на завершальному етапі навчання. В вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення звітів за проходження практики, а також процедури їх захисту студентами.

Методи та засоби випробувань та атестації


Кісіль, І. С. Методи та засоби випробувань та атестації : методичні вказівки до виконання практичних занять / І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 44 с.

У методичних вказівках викладені основні рекомендації щодо розробки технічних умов, методичних вказівок для метрологічної атестації засобів вимірювання і їх повірки (звірення), рекомендації щодо визначення основних показників надійності засобів вимірювання, а також контрольні завдання для виконання студентами практичних занять з даної дисципліни.

Конспект лекцій з дисципліни "Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю"


Конспект лекцій з дисципліни "Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю" / Середюк О.Е., авт. - Івано-Франківськ : Факел, 2001. - 170 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою дисципліни “Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю” для студентів фахового напрямку “Прилади” спеціальності 7.090903 “Прилади та системи неруйнівного контролю”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved