Ви є тут

Методи і засоби неруйнівного контролю матерілів та виробів

Миндюк, В. Д. Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів : лабораторний практикум / В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 103 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.092300 „Зварювання” освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни „Методи і засоби неруйнівного контролю матеріалів та виробів”. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved