Ви є тут

Випробування матеріалів

Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами


Боднар, Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами : лабораторний практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 70 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Контроль проникаючими випромінюваннями і речовинами" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 - спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль


Боднар, Р. Т. Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль : курсове проектування / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності “Прилади та системи неруйнівного контролю” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при при виконанні ними курсового проекту з дисципліни “Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль” для студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання. Вказівки містять основні відомості про основні структурні частини курсового проекту та методику їх виконання.

Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю


Середюк, О. Є. Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю : лабораторний практикум / О. Є. Середюк. - 2-е вид., перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 71 с.

Вказівки призначені для самостійної роботи при підготовці до виконання лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентами очної та заочної форм навчання. У вказівках приведений перелік вимог щодо підготовки, виконання і оформлення звітів з лабораторних робіт.

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 65 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Акустичний контроль " для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Містить лабораторні роботи, які допомагають засвоїти основні практичні вимоги і навики з акустичного контролю.

Акустичний контроль


Лютак, З. П. Акустичний контроль : курсовий проект / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 40 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903-спеціаліст. Надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсового проекту з дисципліни "Акустичний контроль".

Прилади неруйнівного контролю та технічної діагностики


Витвицька, Л. А. Прилади неруйнівного контролю та технічної діагностики : конспект лекцій. Ч.І : Капілярний контроль / Л. А. Витвицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 172 с.

Конспект містить теоретичні основи капілярного методу контрою, опис матеріалів та обладнання, вимоги до них технологію проведення контролю, вимоги до персоналу, заходи безпеки. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Прилади та системи неруйнівного контролю”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved