Ви є тут

Випробування матеріалів

Методи контролю стану робочих поверхонь


Карпаш, М. О. Методи контролю стану робочих поверхонь : методичні вказівки для самостійної роботи / М. О. Карпаш, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 34 с.

Методичні вказівки з дисципліни «Методи контролю стану робочих поверхонь» розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6. 092304 - «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій».

Фізичні основи неруйнівного контролю


Середюк, О. Є. Фізичні основи неруйнівного контролю : курсова робота / О. Є. Середюк, Р. Т. Боднар, З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 57 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами стандарту університету до виконання курсових проектів (робіт) і конкретизовані для студентів напряму підготовки 6.051003 – “Приладобудування". Призначені для надання допомоги студентам очної та заочної форм навчання при виконанні курсових робіт з дисципліни "Фізичні основи неруйнівного контролю".

Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики


Романюк, Ю. Ф. Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до лабораторних робіт студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903- спеціалісті призначені для надання допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики".

Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики


Лютак, З. П. Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики : курсова робота / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу "Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форм навчання.

Фізичні основи неруйнівного контролю


Боднар, Р. Т. Фізичні основи неруйнівного контролю : лабораторний практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 74 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Фізичні основи неруйнівного контролю" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 3 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль


Боднар, Р. Т. Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль : лабораторний практкум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 78 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль" для студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090903 – спеціаліст і призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved