Ви є тут

Випробування матеріалів

Акустичний контроль


Романюк, Ю. Ф. Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.

Практикум містить лабораторні роботи з дисципліни «Акустичний контроль», які допомагають засвоїти основні практичні вимоги і навики з акустичного контролю.

Методи контролю стану робочих поверхонь


Карпаш, М. О. Методи контролю стану робочих поверхонь : конспект лекцій. / М. О. Карпаш, А. В. Яворський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 228 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи і напрямки практичної реалізації засад технічної діагностики для контро-лю стану робочих поверхонь. В даній роботі дано коротку характеристику основним типам руйнувань матеріалів та виробів, неруйнівних методів їх виявлення. Щодо більшості описаних методів контролю наведені відповідні сучасні технічні засоби, що їх реалізують.

Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання


Карпаш, О. М. Технічна діагностика бурового та нафтогазового обладнання : навч. посіб. / О. М. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 272 с.

У навчальному посібнику використано напрацьований вітчизняними та закордонними фахівцями досвід у неруй-нівному контролі та технічній діагностиці бурового, нафтогазового обладнання та інструменту. Викладено на основі літературних та статистичних даних основні види та причини відмов нафтогазового обладнання. Розглядаються принципи, теоретичні основи, сучасні технології та технічні засоби діагностування стану об’єктів нафтогазового комплексу, в т. ч бурового і нафтогазового обладнання та інструменту.

Технічна діагностика бурового обладнання


Яворський, А. В. Технічна діагностика бурового обладнання : лабораторний практикум / А. В. Яворський, В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни „Технічна діагностика бурового обладнання і бурильного інструменту”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Буріння”.

Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням


Романюк, Ю. Ф. Cистеми вимірювання контролю та керування електроспоживанням : лаб. практикум / Ю. Ф. Романюк, О. І. Кіянюк, І. Ф. Шнурок. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 132 с.

У практикумі подаються основні теоретичні відомості і конкретизуються вимоги щодо підготовки і виконання практичних занять. Особлива увага надається поясненню методик розв’язування задач аналітичними і цифровими методами, наведені приклади розв’язування задач та подається база задач для самостійного розв’язування.

Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики


Лютак, З. П. Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 66 с.

Методичні вказівки складені згідно з вимогами до лабораторних робіт студентів спеціальності "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Технологія проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики". У вказівках приведений перелік вимог щодо змісту і оформлення лабораторних робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved