Ви є тут

Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин

Одосій, З. М. Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин : лабораторний практикум / З. М. Одосій. - Івано-Франківськ : ІНФТУНГ, 2010. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних занять з дисциплін «Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин» Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки спеціалістів за спеціальністю «Технологія машинобудування», освітньо-кваліфікаційного рівня 8.090202-магІстр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved