Ви є тут

Випробування матеріалів

Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці


Біліщук, В. Б. Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці : практикум / В. Б. Біліщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 50 c.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Використання персональних комп'ютерів у неруйнівному контролі і технічній діагностиці" у п'ятому семестрі. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 — "Приладобудування".

Візуальний контроль


Боднар, Р. Т. Візуальний контроль : лабораторний практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 55 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Візуальний контроль" для студентів напряму підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Тепловий контроль


Боднар, Р. Т. Тепловий контроль : лаб. практикум / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 53 с.

Лабораторний практикум, складений згідно з програмою курсу "Тепловий контроль" для студентів напряму підготовки 6.051003 – Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів 4 курсу стаціонарної і заочної форм навчання.

Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами


Боднар, Р. Т. Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами : конспект лекцій / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 262 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами». Викладено фізичні основи контролю проникаючими випромінюваннями та речовинами, призначення, будову та основні характеристики джерел і детекторів проникаючих випромінювань, будову типових гамма- та рентгенівських апаратів. Розглянуто основні методи контролю проникаючими випромінюваннями і типові методики проведення контролю.

Практикум з технічного діагностування


Доценко, Є. Р. Практикум з технічного діагностування : практикум / Є. Р. Доценко, І. В. Рибіцький, Н. Л. Тацакович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 168 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Практикум з технічного діагностування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Методи і засоби технічної діагностики зварних з'єднань і конст-рукцій нафтогазового господарства


Методи і засоби технічної діагностики зварних з'єднань і конструкцій нафтогазового господарства : лаб. практикум / І. В. Рибіцький, М. О. Карпаш, П. М. Райтер [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 173 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Методи і засоби технічної діагностики зварних з’єднань і конструкцій нафтогазового господарства». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 7. 050504 - «Технологія і устаткування зварювання».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved