Ви є тут

Неруйнівний контроль

Дефектология и неразрушающий контроль


Белокур, И. П. Дефектология и неразрушающий контроль : учеб. пособ. / И. П. Белокур. - К. : Вища шк., 1990. - 207 с.

Рассмотрены факторы, влияющие на качество промышленных изделий, и приведены физические основы неразрушающего контроля материалов и изделий, а также принципы оценки их качества. Дан анализ взаимосвязи физических свойств материалов, приведены закономерности и зависимости взаимодействия электромагнитных и упругих волн е материалом. Кратко изложены вопросы классификации и применения неразрушающего контроля в задачах оценки качества изделий и соединений. Для студентов, обучающихся по специальности «Физические методы и приборы контроля качества»

Тепловий контроль


Боднар, Р. Т. Тепловий контроль : курсова робота / Р. Т. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 34 с.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" та спеціалізації -"Прилади та системи неруйнівного контролю" освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр. Призначено для самостійної роботи при при виконанні ними курсової роботи з дисципліни "Тепловий контроль" для студентів стаціонарної і заочної форм навчання. Вказівки містять основні відомості про основні структурні частини курсової роботи та методику їх виконання.

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 70 с.

Практикум складений згідно з програмою курсу "Системи неруйнівного контролю" для студентів напрямку підготовки 6.051003 - Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до практичних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 70 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу "Системи неруйнівного контролю" для студентів напрямку підготовки 6.051003 - Приладобудування. Призначено для самостійної роботи при підготовці до лабораторних робіт з вказаної дисципліни студентів стаціонарної і заочної форми навчання.

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : лабораторний практикум / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 74 с.

Лабораторний практикум складено згідно з вимогами до лабораторних робіт магістрів за спеціальностю 8.05100305 - "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги магістрам при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Системи неруйнівного котролю". У лабораторному практикумі наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення лабораторних робіт.

Системи неруйнівного контролю


Лютак, З. П. Системи неруйнівного контролю : методичні вказівки для курсового проектування / З. П. Лютак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 38 с.

Методичні вказівки складено згідно з вимогами до курсового проектування магістрів за спеціальністю 8.051003 - "Прилади та системи неруйнівного контролю" і призначені для надання допомоги магістрам при виконанні курсового проектування з дисципліни "Системи неруйнівного контролю". У методичних вказівках наведено перелік вимог щодо змісту і оформлення курсових проектів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved