Ви є тут

Методи контролю стану робочих поверхонь

Миндюк, В. Д. Методи контролю стану робочих поверхонь : лаб. практикум / В. Д. Миндюк, А. В. Яворський, М. О. Карпаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 85 с.

Сучасний стан проектування, виготовлення та експлуатації металоконструкцій та виробів характеризується все зростаючими вимогами до надійності, роботоздатності, безпечної експлуатації.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved