Ви є тут

Менеджмент

Ділове адміністрування: Управління якістю


Станьковська, І. М. Ділове адміністрування: Управління якістю : практикум / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 74 с.

Практикум містить основні вимоги щодо вивчення практичного матеріалу з дисципліни "Ділове адміністрування: Управління якістю", базові навчальні елементи роботи, а практичні завдання дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління якістю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Менеджмент


Запухляк, І. Б. Менеджмент : методичні вказівки для викон. курс. робіт для слухачів ІПО спец. 073 "Менеджмент" / І. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні вказівки містять перелік рекомендованих тем курсових робіт для закріплення теоретичних знань, які отримують студенти при вивченні дисципліни, а також практичних навиків з реалізації основних функцій управління на підприємстві. Представлено структуру і послідовність виконання курсової роботи і коротку характеристику змісту розділів і підрозділів. Методичні вказівки містять також вимоги щодо оформлення результатів курсової роботи.

Управління персоналом


Зелінська, Г. О. Управління персоналом : конспект лекцій до вивч. дисц. для бакалаврів усіх форм навчання спец. "Економіка", "Облік та оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 187 с.

Конспект лекцій охоплює 9 тем з курсу "Управління персоналом", розроблений відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни, включає програму курсу, план лекцій та ключові слова, перелік питань для самоконтролю. Запропонований конспект лекцій призначений для студентів-бакалаврів спеціальностей "Економіка", "Облік та оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Стратегічне управління бізнесом


Андрійчук, І. В. Стратегічне управління бізнесом : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління бізнесом". Містять мету та завдання дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення.

Ділове адміністрування: управління якістю


Станьковська, І. М. Ділове адміністрування: управління якістю : конспект лекцій / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 86 с.

Конспект лекцій містить основні вимоги щодо вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни "Ділове адміністрування: управління якістю", базові навчальні елементи роботи, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління якістю, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Концепції управління


Кузьмин, В. М. Концепції управління : конспект лекцій / В. М. Кузьмин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 211 с.

Конспект лекцій містить концептуальні основи менеджменту організацій з виокремленням окремих питань процесного, системного та ситуаційного підходу в управлінні організаціями. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Економіка", а також рекомендується студентам, аспірантам, спеціалістам і менеджерам для яких актуальні питання управління організаціями.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved