Ви є тут

Менеджмент

Практикум із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі"


Малинка, О. Я. Практикум із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі" / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с. -

Глосарій від "А" до "Я": базові поняття управління бізнес-процесами в торгівлі, які важливо знати менеджеру


Малинка, О. Я. Глосарій від "А" до "Я": базові поняття управління бізнес-процесами в торгівлі, які важливо знати менеджеру / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 119 с.

Сучасні моделі і технології менеджменту


Гуменюк, В. В. Сучасні моделі і технології менеджменту : метод. вказ. до вивчення дисц. та сам. роботи студентів / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при опрацюванні навчальних матеріалів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Сучасні моделі і технології менеджменту" для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за спеціалізацією "Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві".

Управління ризиками та страхування


Кочкодан, В. Б. Управління ризиками та страхування : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 73 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління ризиками та страхування". Призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Стратегічне управління


Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : навчальний посібник / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 199 с.

У навчальному посібнику викладено теорію стратегічного управління організацією в умовах розвитку ринкових відносин. Розглянуті конкретні методичні підходи стратегічного аналізу середовища, формування місії та цілей, генерації й аналізу стратегічних альтернатив, вибору і реалізації стратегії. Для оцінювання та практичної апробації отриманих теоретичних знань подані питання для самоконтролю, дискусійні питання, тести для самоконтролю, практичні завдання.

Управлінський аналіз


Станьковська, І. М. Управлінський аналіз : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги щодо вивчення теоретичного і практичного матеріалу з дисципліни "Управлінcький аналіз", базові навчальні елементи роботи, а також практичні завдання, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управлінського аналізу, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved