Ви є тут

Стратегічне управління бізнесом

Андрійчук, І. В. Стратегічне управління бізнесом : методичні вказівки для вивч. дисц. / І. В. Андрійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 c.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Стратегічне управління бізнесом". Містять мету та завдання дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації щодо вивчення розділів дисципліни, питання для контролю та обговорення.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved