Ви є тут

Менеджмент

Контролінг


Обельницька, Х. В. Контролінг : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 71 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Контролінг". Наведено плани лекційних і практичних занять, дискусійні запитання для самостійної підготовки студентів. Методичні вказівки призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність" .

Управління проектами в енергетиці


Ващишак, І. Р. Управління проектами в енергетиці : методичні вказів-ки для контрольних робіт / І. Р. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 17 с.

Методичні вказівки містять завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт, відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка" (спеціалізація "Енергетичний менеджмент"). Можуть бути використані студентами дистанційної і заочної форм навчання.

Практикум з курсу "Кредитний менеджмент"


Тришак, Л. С. Практикум з курсу "Кредитний менеджмент" : практикум / Л. С. Тришак, Л. М. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 81 c.

Практикум розроблено відповідно до програми курсу "Кредитний менеджмент" і призначений для самостійної роботи магістрів за напрямом 072 - "Фінанси, банківська справа та страхування", має за мету надати допомогу студентам для формування та закріплення навичок з методології та сучасної практики кредитного менеджменту. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Конспект лекцій із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі"


Малинка, О. Я. Конспект лекцій із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі" / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 184 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі"


Малинка, О. Я. Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі" / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 18 с.

Мета курсової роботи – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з актуальних питань управління бізнес-процесами в торгівлі, набуття практичних навиків самостійного прийняття управлінських рішень при усуненні окремих проблемних ситуацій, що виникають в торгівельній діяльності підприємства.

Методичні вказівки до організації самостійної роботи із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі"


Малинка, О. Я. Методичні вказівки до організації самостійної роботи із дисципліни "Управління бізнес-процесами в торгівлі" / О. Я. Малинка. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 13 с.

Управління бізнес-процесами в торгівлі охоплює аналіз, планування, реалізацію та контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення та підтримку взаємовигідних обмінів із цільовим ринком для досягнення певних цілей організації (в бізнесі, насамперед, — отримання запланованого рівня прибутку).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved