Ви є тут

Менеджмент

Магістерська робота


Цих, В. С. Магістерська робота : методичні вказівки / В. С. Цих, В. Д. Миндюк, П. М. Райтер. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних планів підготовки за спеціальністю 141 - "Енергетичний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр і призначені для виконання магістерської роботи студентів всіх форм навчання.

Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент")


Вербовська, Л. С. Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент") : методичні вказівки для сам. та індивід. роботи / Л. С. Вербовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 26 с.

Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент". Складено відповідно до робочої програми дисципліни Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент". Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю: "Менеджмент організацій і адміністрування". В методичних вказівках представлені зміст тем практичних занять та перелік питань на іспит.

Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент")


Вербовська, Л. С. Менеджмент і адміністрування (модуль "Адміністративний менеджмент") : практикум / Л. С. Вербовська, М. В. Берлоус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 28 с.

Практикум з дисципліни призначений для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Менеджменту і адміністрування "Адміністративний менеджмент" для студентів вищих навчальних закладів, слухачів навчальних програм освітнього рівня "бакалавр".

Міжнародний менеджмент


Вербовська, Л. С. Міжнародний менеджмент : методичні вказівки для сам. вивчення дисципліни / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 51 с.

Методичні вказівки з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Міжнародного менеджменту. Складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародний менеджмент". Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності: "Менеджмент". Методичні вказівки можуть бути корисними науковцям та практикам, які цікавляться міжнародними питаннями.

Міжнародний менеджмент


Вербовська, Л. С. Міжнародний менеджмент : практикум / Л. С. Вербовська, Г. Ф. Боднар. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 107 с.

Практикум з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Міжнародного менеджменту. Складено відповідно до робочої програми дисципліни "Міжнародний менеджмент". Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності: "Менеджмент". Практикум може бути корисним науковцям та практикам, які цікавляться міжнародними питаннями, а також тим, що прагнуть поглибити свої знання у цій сфері.

Регуляторна політика в підприємницькій діяльності


Кулик, Т. П. Регуляторна політика в підприємницькій діяльності : конспект лекцій / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 106 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Регуляторна політика в підприємницькій діяльності" містить перелік основних тем з курсу, їх зміст та перелік рекомендованих з вивчення даних тем. Конспект лекцій призначений для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навиків. Складено у відповідності до робочої програми з дисципліни Призначено для підготовки студентів денної і заочної форми навчання за напрямом - "Менеджмент".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved