Ви є тут

Менеджмент

Запухляк, І. Б. Менеджмент : методичні вказівки для викон. курс. робіт для слухачів ІПО спец. 073 "Менеджмент" / І. Б. Запухляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 29 с.

Методичні вказівки містять перелік рекомендованих тем курсових робіт для закріплення теоретичних знань, які отримують студенти при вивченні дисципліни, а також практичних навиків з реалізації основних функцій управління на підприємстві. Представлено структуру і послідовність виконання курсової роботи і коротку характеристику змісту розділів і підрозділів. Методичні вказівки містять також вимоги щодо оформлення результатів курсової роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved