Ви є тут

Управління персоналом

Зелінська, Г. О. Управління персоналом : конспект лекцій до вивч. дисц. для бакалаврів усіх форм навчання спец. "Економіка", "Облік та оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / Г. О. Зелінська, Т. В. Семенютіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 187 с.

Конспект лекцій охоплює 9 тем з курсу "Управління персоналом", розроблений відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни, включає програму курсу, план лекцій та ключові слова, перелік питань для самоконтролю. Запропонований конспект лекцій призначений для студентів-бакалаврів спеціальностей "Економіка", "Облік та оподаткування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved