Ви є тут

Менеджмент

Проектний аналіз


Войтків, Л. С. Проектний аналіз : практикум / Л. С. Войтків, І. В. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 83 с.

Практикум містить короткий зміст теми, тести, ситуаційні задачі та задачі для розв’язування та питання для обговорення з дисципліни «Проектний аналіз».

Стратегічне партнерство в підприємництві


Побігун, С. А. Стратегічне партнерство в підприємництві : методичні вказівки до курсового проектування / С. А. Побігун, І. Р. Попадинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Методичні вказівки до курсового проектування призначені для закріплення знань щодо основних концепції та підходів у стратегічному партнерстві шляхом написання курсового проекту. Містять рекомендації до структури, оформлення, а також теоретичний матеріал необхідний для написання та захисту курсового проекту. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Стратегічне партнерство в підприємництві".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved