Ви є тут

Моделювання та аналіз конструкцій машин

Борущак, Л. О. Моделювання та аналіз конструкцій машин : методичні вказівки для сам. та інд. роботи / Л. О. Борущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 9 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів , розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 131 "Прикладна механіка". Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved