Ви є тут

Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування

Шуляр, І. О. Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування : конспект лекцій. Електроерозійна обробка / І. О. Шуляр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 240 с.

Розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни. Конспективно викладено принципи, використання електроерозійної обробки деталей нафтогазового машинобудування. У кожному розділі наведено запитання для самоконтролю. Конспект пропонується для використання при підготовці фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 131 "Прикладна механіка" (ОПП "Прикладна механіка").

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved