Ви є тут

Економіка підприємства

Планування


Чорна, А. В. Планування : методичні вказівки / А. В. Чорна, О. Ю. Прокопенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 157 с.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з програмою курсу “Планування” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання та призначені для поглиблення знань основних розділів дисципліни та придбання практичних навичок техніко-економічного планування, розрахунку планових показників та їх обґрунтування.

Дипломне проектування


Артем'єв, В. В. Дипломне проектування : метод. вказівки / В. В. Артем'єв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. - 30 с.

Дані методичні вказівки призначені для використання студентами всіх форм навчання спеціальності 7.090202 – „Технологія машинобудування”. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програм з нормативних навчальних дисципліни.

Маркетинг у галузі


Полянська, А. С. Маркетинг у галузі : конспект лекцій / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 214 с.

Даний конспект лекцій призначений для використання студентами всіх форм навчання напрямку підготовки - „Менеджмент організацій”. Конспект лекцій складений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни „Маркетинг у галузі”, яку включено до навчального плану підготовки спеціалістів з менеджменту.

Організація та планування виробничо-комерційної діяльності


Станьковська, І. М. Організація та планування виробничо-комерційної діяльності : метод. вказівки по виконанню курсової роботи. / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 37 с.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з програмою курсу “Організація і планування виробничо-комерційної діяльності” для студентів спеціальності “ПНК” усіх форм навчання та призначені для допомоги студентам при виконанні курсової роботи та з метою поглиблення знань і придбання практичних навичок.

Управління матеріальними ресурсами


Полянська, А. С. Управління матеріальними ресурсами : метод. вказівки / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 54 с.

Даний практикум призначений для використання студентами заочного та дистанційного форм навчання напрямку підготовки –“Менеджмент організацій”, “Економіка та підприємництво”, “Облік та аудит”. Методичні вказівки розроблені відповідно до програм з нормативних навчальних дисциплін "Управління матеріальними ресурсами", „Логістика”, які включено до навчального плану підготовки студентів економічних спеціальностей.

Курсова робота з курсу "Планування"


Чорна, А. В. Курсова робота з курсу "Планування" : метод. вказівки / А. В. Чорна, О. Ю. Прокопенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 51 с.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з програмою курсу “Планування” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання та призначені для допомоги студентам при виборі теми курсової роботи та поглиблення знань і придбання практичних навичок техніко-економічного планування, розрахунку планових показників та їх обґрунтування при виконанні курсової роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved