Ви є тут

Моделювання господарських процесів

Побігун, С. А. Моделювання господарських процесів : конспект лекцій / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 41 с.

Конспект лекцій призначений для набуття знань щодо основних концепції та підходів у сфері моделювання господарських процесів. Складений відповідно до робочої програми дисципліни "Моделювання господарських процесів". Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved