Ви є тут

Планування і контроль на підприємстві

Планування і контроль на підприємстві : практикум / Б. В. Гречаник, Ю. В. Буй, І. В. Мельничук, М. Д. Федишин ; 2-га ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 207 с.

Практикум підготовлений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни "Планування і контроль на підприємстві". У ньому представлено схеми і таблиці ключових положень дисципліни, тестові завдання, типові прикладні задачі (алгоритм їх розв'язку та приклади), методика розв'язку наскрізної розрахункової роботи, а також вихідні дані, необхідні для виконання студентами індивідуальної розрахункової роботи (згідно з визначеним варіантом). Призначений для проведення практичних занять, виконання індивідуальних розрахункових робіт, контрольних робіт (для студентів заочної та дистанційної форм навчання), а також самостійної підготовки студентів (очної та заочної форм навчання) з дисципліни "Планування і контроль на підприємстві".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved