Ви є тут

Економіка підприємства

Управління витратами в підприємництві


Перевозова, І. В. Управління витратами в підприємництві : методичні вказівки для сам. та дист. вивч. дисц. / І. В. Перевозова, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні вказівки містять загальні положення та тематичний зміст занять з дисципліни "Управління витратами в підприємництві", завдання щодо виконаня практичних та контрольних робіт. Для студентів очної, заочної форми навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр).

Економіка і організація виробництва


Кулик, Т. П. Економіка і організація виробництва : методичні рек. для проведення практ. занять / Т. П. Кулик, І. Р. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Економіка і організація виробництва" та призначені для проведення практичних занять з даної дисципліни. Містять план заняття, короткі теоретичні відомості, рішення типових задачі, тестові завдання, задачі та питання для самооцінки. Призначено для студентів денної та заочної форми навчання за програмою підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 141- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання курсових робіт / І. В. Федорович, І. Б. Гобир. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 50 c.

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки магістрів спеціальності 185 - "Нафтогазова інженерія та технології" за освітньо-професійною програмою "Обладнання нафтових і газових промислів".

Інфраструктура товарного ринку


Тараєвська, Л. С. Інфраструктура товарного ринку : методичні вказівки для сам. вивч. дисц. для студ. спец. "Менеджмент" / Л. С. Тараєвська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Вивчення даної дисципліни базується на попередньому освоєнні таких нормативних дисциплін як “Основи економічної теорії”, „Макроекономіка”, „Мікроекономіка”, “Основи менеджменту”, „Статистика”.

Організація і планування виробничо-комерційної діяльності


Федорович, І. В. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності : методичні вказівки для виконання розрахункових робіт / І. В. Федорович, Р. С. Кравчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

Методичні вказівки для виконання розрахункових робіт з дисципліни "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни " Організація і планування виробничо-комерційної діяльності " . У методичних вказівках наведено методику визначення тривалості процесу спорудження магістрального трубопроводу, викладено теоретичні основи розрахунку заробітної плати робітників бригади підприємств магістрального трубопроводу.

Економіка підприємства


Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. Б. Юрченко, Р. С. Кравчук, І. Б. Запухляк, І. І. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 377 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки студентів напряму підготовки "Туризм". Містить тематичний план дисципліни "Економіка підприємства", перелік тем, які виносяться для вивчення на лекційних. До кожної теми наведено теоретичний матеріал, завдання до практичних занять, перелік запитань, перелік тестових завдань та глосарій. Призначено для студентів напряму підговки "Туризм" очної та заочної форми навчання. Може бути використаний також слухачами ІПО та підприємцями, що працюють на ринку туристичних послуг або планують започаткувати бізнес на цьому ринку.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved