Ви є тут

Стратегічне управління

Кушлик, О. Ю. Стратегічне управління : навчальний посібник / О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 199 с.

У навчальному посібнику викладено теорію стратегічного управління організацією в умовах розвитку ринкових відносин. Розглянуті конкретні методичні підходи стратегічного аналізу середовища, формування місії та цілей, генерації й аналізу стратегічних альтернатив, вибору і реалізації стратегії. Для оцінювання та практичної апробації отриманих теоретичних знань подані питання для самоконтролю, дискусійні питання, тести для самоконтролю, практичні завдання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved