Ви є тут

Сучасні моделі і технології менеджменту

Гуменюк, В. В. Сучасні моделі і технології менеджменту : метод. вказ. до вивчення дисц. та сам. роботи студентів / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки призначені для надання методичної допомоги студентам при опрацюванні навчальних матеріалів. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Сучасні моделі і технології менеджменту" для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня магістр за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за спеціалізацією "Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved