Ви є тут

Управлінський аналіз

Станьковська, І. М. Управлінський аналіз : метод. вказ. для сам. вивчення дисципліни / І. М. Станьковська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

Методичні вказівки містять основні вимоги щодо вивчення теоретичного і практичного матеріалу з дисципліни "Управлінcький аналіз", базові навчальні елементи роботи, а також практичні завдання, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управлінського аналізу, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття зважених управлінських рішень.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved