Ви є тут

Менеджмент

Управління нафтогазовим комплексом


Кочкодан, В. Б. Управління нафтогазовим комплексом : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 65 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління нафтогазовим комплексом". Призначені для використання студентами всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент". У методичних вказівках наведено короткий конспект лекцій, плани семінарських занять, навчальні завдання, тести для самоперевірки знань, питання для самостійного вивчення тем, термінологічний словник основних понять, рекомендована література для самостійного засвоєння курсу "Управління нафтогазовим комплексом".

Управління проектами


Клапоущак, О. І. Управління проектами : лабораторний практикум / О. І. Клапоущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 53 с.

Навчитись розраховувати доходність певного гіпотетичного інвестиційного проекту по розробленні програмного продукту, визначити чисту приведену вартість та термін окупності проекту. Зробити висновки про доцільність реалізації проектів.

Управління проектами


Клапоущак, О. І. Управління проектами : конспект лекцій / О. І. Клапоущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 52 с.

Основи менеджменту


Овецька, О. В. Основи менеджменту : практикум / О. В. Овецька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 65 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи менеджменту». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю за напрямом підготовки 6.050201 – „ Системна інженерія ”.

Публічне адміністрування


Кінаш, І. П. Публічне адміністрування : практикум / І. П. Кінаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Публічне адміністрування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки магістрів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та спеціалістів спеціальності 7.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування»

Ділове адміністрування (Управління змінами)


Вербовська, Л. С. Ділове адміністрування (Управління змінами) : практикум / Л. С. Вербовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Практиум з дисципліни призначені для засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з Ділового адміністрування «Управління змінами». Складено відповідно до робочої програми дисципліни Ділове адміністрування (Управління змінами). Практикум призначено для підготовки магістрів за спеціальністю: «Менеджмент».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved