Ви є тут

Економіка праці

Нормування праці


Федорович, І. В. Нормування праці : конспект лекцій / І. В. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 110 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми та навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів економічних напрямів. Містить перелік тем з дисципліни «Нормування праці», які виносяться для вивчення на лекційних та практичних заняттях. Даний посібник призначений для студентів економічних напрямів.

Нормування праці


Федорович, І. В. Нормування праці : метод. вказівки / І. В. Федорович, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 25 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та охоплюють комплекс питань та включають рекомендовану тематику курсових робіт, їх зміст, приблизні плани та список рекомендованої літератури. Рекомендована тематика охоплює бурові, нафтогазовидобувні підприємства, підприємства транспорту та зберігання нафти і газу, а також інші виробничі структури.

Охорона праці в галузі


Охорона праці в галузі : конспект лекцій / Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер, І. І. Стеліга, Л. Я. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 229 с.

В конспекті лекцій розглядаються питання з охорони праці в галузі охорони навколишнього природного середовища та в будівельній галузі. Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі".

Нормування праці


Нормування праці : метод. вказівки / В. Д. Никифорук, Ю. О. Кріцак, І. В. Федорович, І. М. Хвостіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 185 с.

Методичні вказівки містять перелік тем з дисципліни «Нормування праці», які виносяться для самостійного вивчення дисципліни. Дані вказівки призначені для студентів економічних напрямів.

Нормування праці


Никифорук, В. Д. Нормування праці : метод. вказівки / В. Д. Никифорук, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів спеціальності 7.050107 – Економіка підприємства і включає основні теоретичні положення і практичні рекомендації по виконанню і захисту лабораторних робіт.

Нормування праці


Никифорук, В. Д. Нормування праці : метод. вказівки / В. Д. Никифорук, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 30 с.

Методичні вказівки охоплюють комплекс питань та включають рекомендовану тематику курсових робіт, їх зміст, приблизні плани та список рекомендованої літератури. Рекомендована тематика охоплює бурові, нафтогазовидобувні підприємства, підприємства транспорту та зберігання нафти і газу, а також інші виробничі структури.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved