Ви є тут

Нормування праці

Федорович, І. В. Нормування праці : метод. вказівки / І. В. Федорович, Ю. О. Кріцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 25 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та охоплюють комплекс питань та включають рекомендовану тематику курсових робіт, їх зміст, приблизні плани та список рекомендованої літератури. Рекомендована тематика охоплює бурові, нафтогазовидобувні підприємства, підприємства транспорту та зберігання нафти і газу, а також інші виробничі структури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved